Ziedošana

Tu vari palīdzēt!

Talsu novadu krīžu centra ikdiena ir krāsaina un piedzīvojumiem bagāta – ekskursijas, pasākumi un tiek organizētas arī dažādas radošās nodarbības, kurās ir iespēja mūsu klientiem zīmēt, krāsot, līmēt, veidojot skaistus mākslinieciskus darbiņus. Tādēļ būsim priecīgi par ziedotiem krāsainajiem zīmuļiem, flomāsteriem, krāsainajiem papīriem, dzijām, plastilīniem, dažādām krāsām un jeb kādiem citiem materiāliem, kas varētu noderēt dažādās radošajās darbībās!


Lai arī mūsu atpūtas mirkļi krīžu centra telpās būtu vēl aizraujošāki, noderīgas būs arī dažādas galda spēles, kā arī lego, kluči un citas rotaļlietas.

B

Ļoti noderīgas būs arī dažādas mantas un mēbeles istabu labiekārtošanai – galda lampas, paklāji, aizkari, krāsas sienu pārkrāsošanai, bērnu gultiņas, utt.

Vienmēr esam ļoti iepriecināti arī par vēlmi palīdzēt un iesaistīties nemateriāli! Tas var būt kāds priekšnesums vai nodarbība, kurā mēs kopā spētu iemācīties ko jaunu un aizraujošu!

Būsim ļoti pateicīgi arī par finansiālu atbalstu, lai kopā spētu veidot mūsu krīžu centru un tā ikdienu arvien skaistāku un aizraujošāku:

Nodibinājums “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”

Reģ. Nr. 40003385597

Juridiskā adrese: Saules 7, Talsi, LV-3201

Tālrunis: +371 63291147

e-pasts: info@krizucentrs.lv

Bankas rekvizīti:

Banka: AS Swedbank

Konta Nr. LV66HABA0551048422296