Rehabilitācija


Pakalpojuma  „Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām pilngadīgām personām” apraksts.

Sniedzam  valsts apmaksātu pakalpojumu „Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām pilngadīgām personām”, kā pavadoņus uzņemot  bērnus.


Rehabilitācijas programmas ietvaros tiek sniegta droša vide 30 vai 60 diennakšu kursa ietvaros un nodrošināts profesionāls atbalsts:
•    psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas,
•    grupu nodarbības  sociālo prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai,

•    praktiskās nodarbībās  ēdiena gatavošanā, plānošanā, bērna aprūpē, kas pilnveido un attīsta dzīves prasmes.

Papildus notiek zumbas nodarbības, mākslas nodarbības , relaksējošas nodarbības ar dabas materiāliem dabas vides estētikas studijā, aktivitātes dabā, kā arī ekskursijas uz apkārtnes dabas un vēstures objektiem un kultūras pasākumu apmekējumi.

Arī bērniem iespējams nodrošināt psihologa pakalpojumus.

Ar klientiem strādā 2 psiholoģes, sociālā darbiniece, kā arī diennakts audzinātājas ar pedagoģisko izglītību.  Jurista pakalpojumus (konsultācijas un dokumentācijas sastādīšanu)  nodrošina juriste un zvērināta advokāte Ieva Ratniece.
Ir iespēja veikt klienta psiholoģisko izpēti un saņemt atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem (tas nav valsts apmaksāts pakalpojums).