Projekti

2020.gada 20.-25.jūlijs. Vasaras nometne “Iziesim dabā!”

2020. gada jūlijā nedēļas garumā Talsu krīžu centrs īstenoja Talsu pašvaldības finansētu vasaras diennakts nometni  “Iziesim dabā!” Talsu novada bērniem. Šī nometne notika jaunajās telpās – Talsu novada  Ārlavas pagasta “Zibeņos”.

         Nometnes dalībnieki bija 17   bērni 8-13 gadu vecumā . Nometnē notika daudzveidīgas aktivitātes – radošajās darbnīcās tika  darināti darbi no dabas materiāliem, sapņu ķērāji, pūķi,  lukturīši,  draudzības aproces. Notika gleznošanas un  hennas tetovējumu nodarbības. “Bandenieku sveču darbnīca” šoreiz atbrauca uz “Zibeņiem”, lai  bērni varētu izjust brīnumaino sveču tapšanas procesu.

          Vakaros nometnes dalībnieki kopīgi uzveda humora šovu, talantu šovu un modes skati, apmeklēja Balgales “Lielzeltiņu”observatoriju un klausījās neparasto astronomijas entuziasta Sergeja Kļimanska stāstījumus par zvaigznēm un galaktikām. Bija iespēja apmeklēt Igurda Baņģa sētu, braukt ar bānīti, uzklausīt meistara dzīves atziņas un aplūkot izcilos galdniecības meistardarbus, bet dabas rītā mežsaimniecības studenta Mārtiņa vadībā iepazīties ar augiem, putniem un dzīvniekiem .

         Saulainajos brīžos varēja peldēties Sasmakas ezerā, bet vēlos vakarus pavadīt kopā sarunās, jokos un spēlēs.

        Nometnes beigās saņēmām brīnišķigus bērnu novērtējumus  , tādēļ esam gatavas rīkot vasaras nometnes arī nākamgad.

02.04.2019. Uzsākta jauna projekta realizācija.

Esam saņēmušī apstiprinājumu finansējumam AS “Latvijas valsts meži” finansētajā un Ziedot.lv administrētajā projektu programmā sociālās palīdzības sniegšanai. No 1. marta esam sākuši projekta realizēšanu. Jau mēnesi bērni labprāt iesaistās Diānas Dzelmes un Naura Galviņa vadītajās nodarbībās keramikas darbnīcā “Ciparnīca”, darbojas Dabas vides estētikas studijā sociālās pedagoģes Allas Spruģevicas vadībā, centra iemītnieki praktiskajās nodarbībās kopā ar auklīti Aiju Agati Lipšāni mācās gatavot garšīgu un veselīgu ēdienu, plānot produktu iepirkšanu. Ļoti gaidītas ir arī kanisterapijas (terapija ar suņiem) nodarbības, kad ciemos nāk Talsu kanisterapijas klubs ar saviem mīluļiem.
Projektā paredzētas dažādas nodarbības (keramika, kanisterapija, Dabas vides estētika, veselīga ēdiena plānošana, gatavošana, BIO dejas) un apmācības mūsu centra iemītniekiem, kā arī ekskursijas pa dabas takām ar dabas objektu apskati.
Projekta realizēšanai piešķirts finansējums 9 897.40 EUR apmērā.


07.11.2017. Aktivitātes projektā “Sociālās palīdzības sniegšana”

Rit pēdējie mēneši projektā “Sociālās palīdzības sniegšana” (Ziedot.lv administrēts, A/S “Latvijas Valsts meži” finansēts), kura ietvaros mūsu iemītnieki gada garumā piedalījās un turpina piedalīties dažādās nodarbībās – apgūst jaunas prasmes māla izstrādājumu izgatavošanās keramiķu D.Dzelmes un N. Galviņa vadībā, reizi nedēļā divās grupās dodas pie fizioterapeites S.Vilkastes, kura iespēj gan vadīt grupu vingrošanas, gan velta individuālu uzmanību mazuļiem, kam nepieciešama īpaša aprūpe, ciemos pie mums nāk īpaši gaidītie viesi kanisterapijā apmācītie suņi Brego, Rado, Timijs kopā ar saimnieci S.Matveju. Gan bērni, gan mammas ar prieku sagaida katru nodarbību.


23.08.2017. Projekts “Nākotni veidojam paši”.

Tuvojas noslēgumam projekts Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/018 “Nākotni veidojam paši”. Projekta ietvaros tiek realizētas centra darbībai svarīgas aktivitātes administratīvā darba uzlabošanai. Galvenie projekta uzdevumi ir arhīva sakārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem un centra Stratēģijas izstrāde. Lai gūtu iedvesmu Stratēģijai, pašvaldības sadarbībai ar NVO un arhivēšanas pieredzei līdzīgā iestādē, devāmies pieredzes apmaiņas braucienā – ciemojāmies Valmieras krīzes centrā “Valdardze”, Cēsu sociālajā dienestā, SIA “Bērnu oāze”, biedrībā “Baltā māja. Arhīva sakārtošana prasīja ilgu laiku un rūpīgu darbu.. Esam ļoti pateicīgas arhīva ekspertei Anitai Krotovai un brīvprātīgajai Ivetai Valterei par paveikto darbu. Stratēģijas izstrādes process norit visai intensīvi. Mūsu Stratēģijas plānošanas eksperts Kārlis Viša ir prasīgs, visi pildām mājas darbus, mācāmies dažādas jaunas metodes. Tikšanās reizes ir spraigas, ļauj ieraudzīt organizāciju dažādos aspektos, saskatīt jaunas pozitīvu izmaiņu un attīstības iespējas.
Projekta vadītāja – Alla Spruģevica


03.04.2017. Programmas “NVO fonds” projekts “Nākotni veidojam paši”

Šā gada 1. martā esam uzsākuši Latvijas valsts finansētas SIF administrētas programmas „NVO fonds” ietvaros atbalstīta projekta „Nākotni veidojam paši” realizēšanu. Projekta mērķis – izstrādājot organizācijas stratēģiju un uzlabojot dokumentācijas pārvaldību uzlabot organizācijas kapacitāti ilgtspējīgai darbībai. Projekta aktivitātes:

 1. Pieredzes apmaiņas brauciens:
 • uz Cēsu novada sociālo dienestu labas prakses pārņemšanai pašvaldības iestādes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;
 • uz biedrību „Baltā māja”, kura aktīvi darbojas dažādās jomās;
 • SIA „Bērnu oāze” struktūrvienības apmeklējums;
 • centra „Valdardze” apmeklējums labās prakses pārņemšanai arhīva, lietvedības pārvaldībā, sadarbības iespēju plānošanā.
 1. Nodibinājuma stratēģijas izstrāde, ko vada eksperts Kārlis Viša.
 2. Arhīva pārvaldības uzlabošana arhīvu eksperta vadībā. Tiks radīta MK noteikumiem atbilstoša arhīva pārvaldība.
 3. Projekta publicitāte.

Projekta norises laiks – no 2017. gada 1.marta līdz 30. jūnijam.


03.04.2017. Sākts projekts “Sociālās palīdzības sniegšana”

No 2017. gada 1. marta mūsu centrā uzsākts A/S „Latvijas Valsts meži” finansēts projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Šajā projektā paredzēts uzlabot bērnu atpūtas telpu iekārtojumu un uzlabot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Lai mūsu centra iemītniekiem uzturēšanās pie mums būtu patīkamāka un sniegtu jaunu pozitīvu pieredzi, esam sākuši iekārtot iemītnieku telpu – iegādāts jauns televizors, kurš būs ne tikai izklaidei, bet arī mācību vajadzībām, plānota jauna dīvāna iegāde, mazajiem bērniem bumbiņu baseins. Nodarbības papildinātas ar kanisterapiju, kuru mums nodrošina Talsu suņu klubs S.Matvejas vadībā, ārstniecisko vingrošanu, ko vada fizioterapeite Silva VIlkaste, un keramikas nodarbībām keramiķu D.Dzelmes un N.Galviņa vadībā.
Projekta darbības laiks – no 2017. gada 1. marta līdz 30. decembrim.
Projektu administrē labdarības organizācija „Ziedot.lv”


10.10.16. Noslēdzies Borisa un Ināras Teterevu atbalstītais projekts “Rosīgi un radoši jaunai dzīvei”

Projekts, kurš ilga 9 mēnešus, ir noslēdzies. Projekta mērķis – uzlabot no vardarbības cietušo bērnu un sieviešu sociālo rehabilitāciju, dot iespēju mūsu iemītniekiem apgūt jaunas prasmes, celt pašapziņu, vairot psiholoģisko komfortu, mazināt pārciestās vardarbības sekas. Projekta tiešā mērķauditorija – no vardarbības cietuši bērni un sievietes, kas uzturas Talsu novada krīžu centrā. Projekta aktivitātes:

 • Nodarbību telpas remonts, pielāgošana.
 • Nodarbības TNKC iemītniekiem:
  1. Keramikas darbnīca – 4 reizes mēnesī, 9 mēneši;
  2. Kustību terapija – 3 reizes mēnesī, 9 mēneši;
  3. Rokdarbi – 4 reizes mēnesī, 9 mēneši;
  4. Kanisterapija (terapija ar suņiem) – 2 reizes mēnesī, 9 mēneši.

Nodarbības ieņēmušas svarīgu vietu mūsu iemītnieku rehabilitācijas procesā. Bērni un sievietes,kas piedalījās aktivitātēs, varēja izmēģināt roku dažādās māla veidošanas tehnikās, mēģināja saprast un izjust savu ķermeni kustību terapijas nodarbībās, ar nepacietību gaidīja mūsu draugus, kanisterapijas suņus Rado un Brego, kā arī apguva daudz dažādu prasmju rokdarbos. Bieži varēja dzirdēt frāzes – re, kas man sanāca, nemaz nezināju, ka es ar tā varu. Esam arī ļoti priecīgi, ka projektā izdevās skaisti izremontēt nodarbību telpu. Tā kā nodarbības tika ļoti labi novērtētas, esam vienojušies ar nodarbību vadītājiem par to turpināšanu.


24.05.16. Veiksmīgi darbojamies Borisa un Ināras Teterevu atbalstītajā projektā “Rosīgi un radoši jaunai dzīvei”!

Pateicoties projektam mūsu centra iemītnieki jau piedalījušies16 keramikas, 12 kustību terapijas, 8 kanisterapijas, 16 rokdarbu nodarbībās. Visi dalībnieki ar prieku sagaida gan iešanu uz keramikas nodarbībām darbnīcā “Ciparnīca”, kur viņus sagaida vienmēr smaidīgā Diāna un nopietnais Nauris, centrā vienmēr gaidīti ir suņi, kas piedalās suņu terapijas procesā, rādot dažādus trikus, piedaloties rotaļās, ļaujot izmēģināt uz sevis kopšanas iemaņas, vai vienkārši rāmi guļot, kad kāds mazulis pieglaužas pie sāna.Daudz jaunu prasmju tiek apgūts rokdarbu laikā – gan adīšana, gan sienu dekori, draudzības saites un daudz kas cits. Ar šaubām bērni pirmo reizi dodas uz kustību nodarbībām, tomēr Gunita prasmīgi ievilina savā kustību pasaulē.


30.12.2015 2015. gada 28. decembrī ar noslēguma semināru Kurzemē noslēdzas projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā

 1. gada 28. decembrī ar noslēguma semināru Kurzemē noslēdzas projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).

Seminārā tika aicināti visi interesenti no sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām u.c. bērnu iestāžu speciālisti, lai varētu prezentēt projektu, tā rezultātus un iegūto praksi, strādājot ar vardarbībā cietušām personām ar kanisterapijas un reitterapijas/ pedagoģiskās jāšana metodēm. Noslēguma seminārs Vidzemē norisinājās 27.10.2015., kurā piedalījās speciālisti no Vidzemes.

Projekta laikā tika izstrādāta inovatīva sociālās rehabilitācijas programma. Pieredze pedagoģiskajā jāšanā, reitterapijā tika apgūta pie sadarbības partneriem Norvēģijā „EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS”. Projekta mērķgrupā pavisam iekļauti 618 vardarbībā cietuši bērni no Vidzemes un Kurzemes, kuriem sociālās rehabilitācijas procesā tika integrēta kanisterapija un reitterapija/pedagoģiskā jāšana.

Rezultāti parāda, ka bērni piedaloties dzīvnieku terapijas nodarbībās kļūst atvērtāki, kas specifiskāk dod iespēju atpazīt vardarbības sekas lai efektīvāk varētu strādāt pie vardarbības traumatisko seku mazināšanas.

Projekts realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris – 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.


On the 28th of December in 2015 with a closing seminar in Kurzeme is finished the project “Animal therapy inclusion of abused children in the social rehabilitation” (contract no. 2012.EEZ / PP / 1 / MAC / 153/034)

All interested persons from social services, Orphan’s Court, and specialists from other children’s institutions are invited in the seminar, to be able to present the project, its results and the resulting practice of working with victims of violence with kanistherapy and reittherapy / Riding pedagogical methods. The final workshop took place in Vidzeme on the 10.27.2015., in which took part specialists from Vidzeme.

During the project there was developed an innovative rehabilitation program. Experience in teaching riding, reittherapy was mastered at partners in Norway “EKJ Riding school and pet park AS”. Project target group included a total of 618 abused children from Vidzeme and Kurzeme, which rehabilitation process was integrated kanistherapy and reittherapy / Pedagogical Riding.

The results show that children participating in animal therapy classes are becoming more open, more specifically, that gives the opportunity to identify the consequences of violence to be able to work more effectively to violence traumatic reduction.

The project realization time, 2014 January 1st. – December 31st., 2015. Project is implemented by “Centre Valdardze ”,partners in the crisis center for families with children” Paspārne “,Talsi Crisis Centre, the EKJ Riding school and pet Park AS (Norway).

The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway. The total project cost of 102 841.05 euros. 95% of the grant of the European Economic Area Financial Mechanism and 5% of the Latvian state budget.


10.12.15. Rosīgi un radoši jaunai dzīvei

Teterevu fondu (www.teterevufonds.lv) par finansējumu Talsu novada krīžu centra projektam “Rosīgi un radoši jaunai dzīvei” programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros . Kopā piešķirts finansējums 3,400 EUR apmērā.

Projekts paredzēts vardarbībā cietušajiem bērniem un sievietēm, kopā 155 personām. Projekts paredz, ka deviņu mēnešu garumā centra iemītnieki apgūs jaunas prasmes keramikas darbnīcā, iesaistīsies kustību terapijas, kanisterapijas (suņu terapija) nodarbībās projekta ietvaros izremontētā telpā, mācīsies dažādus rokdarbus. ​ Kopumā programmā “Nāc un dari! Tu vari!” 2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds saņēma izskatīšanai 320 dažādas ieceres, no kurām 113 pārtapa konkrētu projektu pieteikumos. No tiem šogad atbalstīta jau 57 projektu īstenošana, aptverot 50 Latvijas novadus.


30.11.2015. Tuvojas noslēgumam projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”(līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034)

Projekta sasniegtie rezultāti:

Piedaloties reitterapijas, kanisterapijas un 3 krīžu centra speciālistiem, tika sagatavota sociālās rehabilitācijas programma vardarbībā cietušiem bērniem, lai integrētu pedagoģisko jāšanu/ reitterapiju un kanisterapiju sociālās rehabilitācijas procesā. Tika noorganizēta 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens pie projekta partnera EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija) pie Sissela Tūrsone Falkas (Sissel Thorson Falch), lai pastiprināti apgūtu reitterapijas metodi. Komandējuma laikā tika apmeklētas organizācijas, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām; Noorganizēts seminārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušo personām sniedzējiem – krīžu centru speciālistiem /2 dienas/. Semināru apmeklēja 17 speciālisti no „Centrs Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs. Speciālisti apguva pamatlietas par kanisterapiju un reitterapiju, lai izprastu jauno metožu iespējas un integrāciju sociālās rehabilitācijas procesā. Noorganizēti informējoši projekta uzsākšanas semināri Kurzemē un Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām un ievieto bērnus krīžu centros. Tika prezentēts projekts, tā paredzētās aktivitātes. Semināri bija būtiski, lai rastos vienāda izpratne, kas ir kanisterapija un reitterapija un kādas iespējas strādājot ar šo metodi. Speciālistiem bija pieejami dažādi informatīvi materiāli. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 529 vardarbībā cietuši bērni. Aktivitāte turpinās. Tika izdots informatīvs praktisks materiāls, kalendārs 2015.gadam ar bērnu zīmējumiem, kuri saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Materiālā tika iekļauta informācija par projektu. Tik noorganizēts projekta noslēguma seminārs Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām, lai iepazīstinātu ar unikālo praksi, iekļaujot kanisterapiju un reitterapiju vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Tika prezentēts projekts un tā rezultāti. Noslēguma seminārs Kurzemes speciālistiem notiks 28.12.2015. Projekta realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris – 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.


30.11.2015. Approaching the end of the project “Animal therapy inclusion of abused children social rehabilitation”(contract no. 2012.EEZ / PP / 1 / MAC / 153/034)

Results of the projects:

By participating specialists of the reittherapy, kanistherapy and specialists from 3 Crisis Center was prepared rehabilitation program for abused children to integrate pedagogic riding / reittherapy kanistherapy and social rehabilitation process. There was organized the 4-day fact-finding trip to the project partner EKJ Riding school and pet Park AS (Norway) at Tursons Falk Sissel (Sissel Thorson Falch), to step up acquisition of reittherapy method. During the mission were visited organizations that work with victims of violence; There was arranged the seminar for the social rehabilitation service providers to victims of violence – a crisis center experts / 2 days /. The seminar was attended by 17 specialists from the “Centre Valdardze” crisis center for families with children “Paspārne” Talsi Crisis Centre. Specialists mastered the basics about kanisterapy and reittherapy to understand new methods and opportunities for the integration of social rehabilitation process. There were organized informative seminars for the project started in Kurzeme and Vidzeme, in which were invited social workers from local governments, the Orphan’s Court and other professionals who work with victims of violence and their children placed in crisis centers. It was presented the project, its intended activities. Seminars were essential for the emergence of the same understanding of what is kanisterapiyand reittherapy and what are opportunities working with this method. Specialists were available in a variety of informative materials. Social rehabilitation services received … .. abused children. Activity continues. It was published an informative practical material, calendar of year 2015 with illustrations of children who received social rehabilitation services. There was included ithe information about the project in the material. There were arranged the project closing seminar in Vidzeme, which invited social workers from local governments, the Orphan’s Court and other professionals who work with victims of violence, to introduced with unique practices, including kanistherapiy and reittherapy abused children in social rehabilitation. It was presented the project and its results. Closing seminar for specialists from Kurzeme will take place in 28/12/2015 . Project implementation time, 2014 January 1 – December 31, 2015. Project is implemented by “Centre Valdardze ”, partners in the crisis center for families with children” Paspārne “,Talsi Crisis Centre, the EKJ Riding school and pet Park AS (Norway). The project is financially supported by Iceland, Norway and Liechtenstein. The total project cost of 102 841.05 euros. 95% of the grant of the European Economic Area Financial Mechanism and 5% of the Latvian state budget.