Mūsu speciālisti

Vadītāja, valdes locekle Lelde Zosa

 • Biznesa augstskola Turība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, augstāka mežsaimniecības inženiera kvalifikācija

Sociālā darbiniece –gadījumu vadītāja Dace Grunte

 • SDSPA “Attīstība” 2. līmeņa “sociālais darbs” VSDA “Attīstība” Sociālais darbinieks

Sociālā darbiniece – gadījumu vadītāja Iveta Popmane

 • LU P. Stradiņa medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības sociālā rehabilitētāja kvalifikācija;
 • Profesionālās augstākās izglītības sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija

Psiholoģe Santa AboļevičaAnstrauta

 • LU, bakalaura grāds psiholoģijā;
 • LU, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija

Psiholoģe Svetlana Stepule

 • RPIVA profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
 • Psihologa sertifikāts Nr. 1300047 klīniskās un veselības psiholoģijas jomā

Sociālā audzinātāja Ilze Dimza

 • Liepājas Pedagoģijas akadēmija, mūzikas skolotāja

Sociālā audzinātāja Sanita Kalvāne

 • Daugavpils Universitāte, Profesionālais bakalaura grāds, Pirmsskolas skolotājs;
 • Daugavpils Universitāte, Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē

Sociālā audzinātāja Vika Višņevska

 • RPIVA, Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija

Sociālā audzinātāja Katrīna Rozenbaha

 • LU, Profesionālais psiholoģijas bakalaurs

Sociālais aprūpētājs Ingrīda Priede

 • Mācību centrs “BUTS”, “Sociālais aprūpētājs”;

Medmāsa Oksanu Spruģevica

 • LU P. Stradiņa Medicīnas koledža, ambulatorās aprūpes māsa;
 • Veselības inspekcijas izdots sertifikāts kā medicīnas māsai Nr.55537

Juriste, zvērināta advokāte Ieva Ratniece

 • Latvijas Universitāte